Pedro Prat double zeta mixer

Pedro Prat double zeta mixer for marzipan or cokie mass, 150 Kg capacity, iron inside, tilting, price EUR 6.000 Ex Works….

6.000,00


Pedro Prat double zeta mixer for marzipan or cokie mass, 150 Kg capacity, iron inside, tilting, price EUR 6.000 Ex Works….